Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Ζωγραφική σε ξύλο



Ζωγραφική σε ξύλο


Πίνακας Βάζα με Φύλλα 2



Πίνακας Βάζα με Φύλλα 2

Πίνακας Αφηρημένο 4



Πίνακας Αφηρημένο 4

Πίνακας Βάζα με Φύλλα



Πίνακας Βάζα με Φύλλα

Πίνακας Τρίπτυχο Δέντρο



Πίνακας Τρίπτυχο Δέντρο

Κατασκευή Στεφάνι με Λουλούδια και Περιστέρι



Κατασκευή Στεφάνι με Λουλούδια και Περιστέρι

Πίνακας Μοτίβα από Πουλιά



Πίνακας Μοτίβα από Πουλιά